Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru v 14 dňovej lehote

Ako postupovať pri vrátení zakúpeného tovaru pri vrátení v zákonnej 14 dňovej lehote?

Pokiaľ ste si objednali tovar, ktorý Vám nevyhovuje alebo nie je úplne podľa Vašich predstáv, vrátime Vám peniaze. V súlade so zákonom má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Pokiaľ sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy, je nutné dodržať nasledovné podmienky:

Kam a ako tovar vrátiť?

Tovar je nutné zaslať najlepšie doporučenou poštou na adresu našej spoločnosti:

Roaster Brothers, s.r.o.
Duklianska 625/23
909 01 Skalica
Slovensko

Vrátený tovar dobre zabaľte, aby neprišlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Odporúčame Vám zásielku poistiť v hodnote zasielaného tovaru. Pri vrátení doručte tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí. Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberáme. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám znáša zákazník.

Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet (pokiaľ nebude dohodnuté inak), a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Aké dokumenty priložiť?

K vrátenému tovaru prosíme vždy priložiť:

Zákon o ochrane spotrebiteľa

Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Upozornenie

V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.